FUJARA

Detvianska fujara sa skladá sa z píšťalovej trubice a vzduchovodu. Na jej hornom konci je umiestnené tónotvorné zariadenie a v spodnej časti tri bočné hmatové otvory. Hracia technika spočíva v prefukovaní do vyšších alikvotnych tónov a uplatňovaní vhodných hmatových kombinácií. Povrch fujary býva buď hladký, alebo zdobený ornamentom, ktorý sa finálne upravuje šelakovaním. Vnútro fujary sa vymastí olejom.

Copyright © 2010 - Bačovské trio