RIFOVÁ PÍŠŤALA

Rífová píšťala je kónicky zužujúci sa hranový nástroj. Vhodné drevo sa roštiepi na dve rovnaké polovice, ktoré vyžľabíme. Potom sa v hornej časti jednej polovice spraví hlásnička. Obidve polovice sa potom nepriedušne spoja - zlepia živicou a omotajú čerešňovou kôrou a do hornej časti sa vsunie upravený drevený kolík s plôškou, ktorý je súčasťou tónotvorného zariadenia. Pri hre si hráč ľavou rukou pridržiava horný koniec píšťaly pri ústach a pravou rukou na dolnom konci tak, aby mohol podľa potreby prstom zakrývať či odkrývať spodný koniec. Melódia vzniká prefukovaním do vyšších harmonických tónov, kombinované striedavým zakrytím a odkrytím spodného konca píšťaly.

Copyright © 2010 - Bačovské trio