PÍŠŤALKY

Pastierska píšťalka je rovný cylindrický, šesťdierkový, hranový nástroj. K jej konštrukčným a akustickým vlastnostiam patrí precízne urobené tónotvorné zariadenie a hlásničkou s rovnou hranou. Šesť bočných hmatových otvorov je umiestnených v dolnej časti píšťalovej trubice, ktorá býva zdobená ornamentom. Výnimkou pastierskej píšťaľky je to, že sa dá na nej trojčiť, to je že sa hrá len na spodných troch dierkach. Píšťalka má prenikavý, ostrý tón a širokú možnosť rôznych melodických variácií.

Handrárska píšťalka je jedinou kostenou hranovou píšťaľkou s bočnými hmatovými otvormi, ktorá sa zachovala na Slovensku. Tvar nástroja určuje bravčová alebo barania stehenná kosť. Tónotvorné zariadenie vytvára priustny kolík a hlásnička s rovnou hranou. Z troch bočných hmatových otvorov sú dva vo vrchnej a tretí v spodnej časti píštalovej trubice. Preberaním na hmatových otvoroch a fúkaním do píštalky vzniká melódia, ktorá je akusticky do určitej miery obmedzená.

Copyright © 2010 - Bačovské trio