ornam4

 

MARTIN BRXA

 

brxa

 

Ako malému chlapcovi mi učaroval hlavne materiál drevo a koža. Už 12-ročný som začal vyrezávať rôzne drevené figúry a zároveň som začal tancovať vo folklórnom súbore Kriváň. S týmto súborom som vystupoval ako tanečník a aj inštrumentalista na fujare. Vyučil som sa za drevo-kovo modelára v Martine ZŤS, kde som sa naučil a zdokonalil pracovať s drevom aj kovom. Popri tancovaní sa mi dostali do rúk prevé píšťalky, fujary, biče, ktoré mi natoľko učarovali, že som sa ich naučil vyrábať, a stále sa zdokonalujem v ich výrobe aj v interpretácií. Neskôr som ako vojak základnej vojenskej služby na pluku čestnej stráže hrával a práskal bičom pre rôzne zahraničné štátno-politické návštevy.

Po ukončení ZVS som pracoval ako vedúci pracovník vo viacerých drevospracujúcich firmách. A v roku 2003 som si otvoril živnosť na výrobu drevených hračiek, fujár, píšťal, bičov. Popri tom som hrával na fujare a práskal bičom, hral na drumbli, na šesťdierkových píšťalách, koncovkách, trojdierkových pastierskych píšťalách, neskôr pastierskych rohoch, fujarách trombitách.

 

b1
b2
b3
b8
b4
b5
b6
b7
b9
b10


Zúčastňoval som sa na rôznych jarmokoch, festivaloch doma aj v zahraničí, či už ako sólista alebo v rôznych zoskupeniach. Zahral som si v roku 1994 vo filme "Nejasná správa o konci sveta " v réžii Juraja Jakubiska, kde som učil hlavného hrdinu práskať bičom a kde som bičom kosil ovos.

 

OCENENIA A ÚSPECHY :


- FSP Detva - signálne nástroje 2004 Cena INSTRUMENT EXCELENT výroba bičov
- najdlhší pastiersky bič na Slovensku 9,26 m. bol zapísaný do slovenskej knihy rekordov 2007
- najhlasnejšie práskanie bičom na súťaži práskania bičom v Malatinej, s intenzitou hluku 108.2 decibelov ustanovujúci rekord 2007
- a rôzne iné

 

Do dneska som vyrobil niekoľko sto fujár a niekoľko sto pastierskych píšťal, koncoviek a niekoľko tisíc výrobkov s pískacím zariadením. Pastierskych bičov som už tiež vyrobil toľko, že sa veľmi blížia k číslu tisíc, ak ho už aj neprekročili.

 

 

 

ornam1

 

 

 

 

IGOR HRAŠKO

 

hrasko

 

Od malička som sa venoval ľudovému tancu. Pôsobil som vo folklórnom súbore Turiec, doprevádzal som ako harmonikár i detský folklórny súbor Turiec. Pôsobil som v Košiciach krátko vo folklórnom súbore Jahodná, vo FS Železiar ako tanečník i ako spevák, tanečný pedagóg a sólista inštrumentalista, v Bratislave som učinkoval vo FS Devín, ktorý som aj viedol. V čase vojenčiny som účinkoval v Armádnom umeleckom súbore ako sólista spevák a konferenciér. Od roku 2007 účinkujem ako sólista spevák a inštrumentalista SĽUKu a v súčasnosti som tanečný pedagóg v súkromnej základnej umeleckej Škole DOTYK z Ružomberka a v rámci centra voľného času vediem 3 detské folklórne súbory. V rámci ľudovej výroby sa venujem spracovaniu kože, mosadze a pleteniu košíkov z pedigu.

Od roku 1986 pravidelne účinkujem na všetkých väčších i menších folklórnych festivaloch na Slovensku (Východná, Detva, Myjava, Martin, Blatnica, Košice, vo Svidníku, v Hrušove, v Dubnici, Očovej, v Korytárkach, v Terchovej, v Rožnove pod Radhoštém, Púchove, Nimnici, v Čičmanoch a mnohých ďalších.

Účinkoval som i na festivaloch v zahraničí, predovšetkým v Európe, ale i v Mexiku. Reprezentoval som našu tradičnú ľudovú kultúru i na hudobných veľtrhoch v Berlíne v Nemecku, v Cannes vo Francúzku, ďalej na veľtrhoch cestovného ruchu v Čechách, na Slovensku ale i na svetovej výstave EXPO v Španielskej Zatagoze. Reprezentoval som Slovenskú republiku v programe Eurovízie v Portugalsku pri príležitosti vstupu Slovenska do EÚ. Od roku 1998 moderujem a konferujem prevažne folklórne programy na Slovensku v Čechách i v Chorvátsku . V rokoch 1998 - 2003 moderátor detskej folklórnej relácie "Vandrovali hudci" v STV. 0d roku 2007 účinkujem v zoskupeni inštrumentalistov "Bačovské trio ".

Ako inštrumentalista hrám na ľudové nástroje: fujary, trombity, drumble, šesťdierkové píšťalky, dvojačky, koncovky, gajdice, ústne harmoniky, nineru, heligónku a terchovskú basičku.

 

 

OCENENIA A ÚSPECHY:


- 2x2. miesto na súťaži sólistov tanečníkovi* o "Šaffovu ostrohu " - účasť a diplom na celoslovenskej súťaži sólistov
inštrumentalistov v Šali /hra na ústnej harmonike/
- 1. miesto v praskaní bičom Malatiná
- 2. miesto v hre na trombitu Ciechanowiec, Poľsko

- spoluúčinkovanie na vydanom CD "Šej, haj. zašpeval mi vtaček" - FS Železiar
- od roku 1998 do 2003 moderovanie detskej folklórnej relácie " Vandrovali hudci " STV
- niekoľko reportáží v slovenskom rozhlase Banská Bystrica
- spoluzakladateľ najväčšieho folklórneho internetového portálu www.jankohrasko.sk - studnica slovenského folklóru, ako aj prvého slovenského folklórneho internetového rádia Janka Hraška

JankoHraško.sk - studnica slovenského folklóru

 

 

 

ornam2
 

 

ĽUBOMÍR PÁRIČKA

 

paricka

 


Od mojich dvanástich rokov, kedy som začal s výrobou slovenských ľudových hudobných nástrojov sa aj môj hudobný repertoár postupne rozširoval, neskôr bol obohatený o spev a hovorené slovo o ich samotnej výrobe. Okrem dvojhlasných oravských gájd a trojhlasných stredoslovenských gájd vyrábam: fujary, všetky druhy pastierských
píšťal, koncovky, rífove píšťalky, dvojačky, drumble, handrárske píšťalky. oravské dvojačky, kosáčik, trojdierové píšťalky, gajdice, črpáky, palice, pastierske biče a rôzne krojové časti - opasky, krpce, kožúšky, kabanice.

 

fotop1
fotop2
fotop3
fotop4
fotop13
fotop7
fotop8
fotop14
fotop9
fotop10
fotop11
fotop12
fotop6
fotop5


Počas mojej činnosti najprv ako tanečník a neskôr sólista inštrumentalista som pôsobil vo folklórnom súbore TURIEC z Martina. Vo FS STAVBÁR zo Žiliny a FS PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče som bol zaradený do hudobnej zložky ako sólista inštrumentalista. Nie malá bola spolupráca aj s takými telesami ako je SĽUK, LÚČNICA, OĽUN v Bratislave, Štátny komorný orchester zo Žiliny a v neposlednej miere aj s hudobným skladateľom zaslúžilým umelcom Svetozárom STRAČINOM.

Moje pôsobenie na festivaloch na domácej pôde takých zvučných mien ako je Východná, Detva, Terchová, Myjava, Strážnica a iných, bolo postupne rozšírené o účinkovanie na medzinárodných folklórnych festivaloch v štátoch Európy a Ázie. Mojimi inšpiračnými a muzikantskými vzormi boli fujaristi: Jožko Rybár, Peter Paciga, Martin Sanitrár či Juraj Kubinec. Samozrejme patrí, medzi nich mnoho ďaľších s ktorými som sa osobne poznal a ktorých si dodnes nesmierne vážim.

 

Snahou a vytrvalou aktívnou činnosťou som sa dopracoval k nejednému oceneniu , ktoré mi bolo udelené doma i v zahraničí nielen ako výrobcovi, ale aj interprétovi .

 

NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA:

 

- deväťnásobný držiteľ plakety Dr. Ladislava LENGA (najvyššie ocenenie pre výrobcu slovenských ľudových hudobných nástrojov)
- druhé miesto získané na medzinárodnej súťaži - CLEVELEND 1990 Anglicko, v hre na handrársku píšťalku a drumbľu
- druhé miesto na medzinárodnom festivale v Turecku v hre na fujaru, gajdy a pastiersku píšťalku

- udelenie zlatej medaily Matice Slovenskej za šírenie kultúry
- vydanie vlastného CD nosiča s názvom " SPOVEĎ FUJARY"

 

cd

 

 

- spoluúčinkovanie na CD nosiči Janky Holeštiakovej "CEZ TEN KRAJ ŽILINSKÝ"

 

cdholestiakova

 

- účasť na celosvetovej výstave umeleckej činnosti v Moskve
- zápis do knihy svetových osobnosti Who is Who - 2006
- prvé miesto na česko-slovenskej výstave ľudových hudobných nástrojov v Ružomberku
- francúzske ocenenie za interpretácie na fujare, píšťalku a gajdy
- tretie miesto získané na svetovom festivale folklórnych súborov v Dijone - Francúzsko
- členstvo v cechu fujaristov a gajdošov
- doposiaľ natočených šesťkrátkometrážnych filmov o mojej umeleckej činnosti v oblasti výroby a interpretácie na hudobných nástrojoch
- vyznamenanie za akustickú kvalitu hudobných nástrojov Žilina 1987
- ocenenie za šírenie kultúry - Žilina 1994
- a mnoho ďalších ocenení

 

ornam3